29.5.10

Тренировката на Свилен, днес 29.05.2010

5 sets:
5 weighted pull-ups (12 kg)
5 dumbbells clean&presses (2x18 kg=36kg)

rest 1 min

25 dumbbells front squats (48 kg)

rest 1 min

5 sets of:
5 dumbbell snatches (18 kg)
5 dumbbell sit-ups (18 kg)

5 серии:
5 набирания с тежест (12кг)
5 обръзания на дъмбел с преса (2x18 кг=36кг)

1 мин. почивка

25 предни клека с дъмбел

1 мин. почивка

5 snatch-а с дъмблел (18 кг)
5 кормни преси с дъмбел (18 кг)

Enjoy.

No comments: